ŻOŁNIERZE WYKLĘCI Z KOLUSZEK wywiad dla "Tygodnia w Koluszkach"

Na łamach "Tygodnia w Koluszkach" ukazała się rozmowa z autorem strony "Dawne Koluszki" - Marcinem Janowskim. Wywiad był poświęcony tematyce żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wywodzących się z terenu Koluszek i okolic. 
    


 


O kolejarzach z Koluszek na łamach przedwojennej prasy
"W samych Koluszkach 65 proc. nieruchomości należy do kolejarzy. Oni przyczyniają się do zagospodarowania osiedla [...], wydatnie popierają wszelkie poczynania inwestycyjne gminy, biorą udział w życiu gromadzkim, są radnymi gminnymi i gromadzkimi. Tworzą życie społeczne i cywilizację osiedla" – tak pisano o koluszkowskich kolejarzach w 1937 r.
  Powstał film o operacji łódzkiej 1914 roku

Ekipa filmowa, pod kierownictwem Mariusza Janowskiego, zakończyła właśnie pracę nad produkcją filmu o krwawych walkach I Wojny Światowej w okolicach Łodzi. 
Film, który trwa około godziny,  można już zobaczyć w internecie.
  


Leszek Piasecki ps. "Piast" (1919 – 2013)14 stycznia 2013 r. zmarł Leszek Piasecki, mieszkaniec Koluszek, działacz przedwojennego harcerstwa i ruchu narodowego, żołnierz września 1939, partyzant Narodowych Sił Zbrojnych ps. "Piast", więzień czasów stalinowskich.

  Wspomnienia koluszkowskiego fryzjera


Emerytowany mistrz fryzjerski - Józef Banasiak z Koluszek opowiada o swojej pracy zawodowej, zmieniającej się modzie, prowadzeniu działalności gospodarczej w czasach PRL oraz o antysocjalistycznej prowokacji z trumną Stalina.  Z trasy pielgrzymki do Częstochowy 

Pielgrzymowanie, oprócz walorów religijno-duchowych, to również szansa na spotkanie z kulturą i historią naszego regionu, ponieważ na trasie koluszkowskiej pielgrzymki znajduje się wiele zabytków architektury sakralnej oraz miejsc związanych z historią naszego regionu i całego kraju. Przedstawiamy archiwalną relację Mariusza Janowskiego z 2006 roku, która obok sprawozdań z trasy, przybliża historię okolic przez które przechodzą pielgrzymi z Koluszek w drodze do Częstochowy.