Nad rzeką Mrogą
Nad rzeką Mrogą zaczyna się historia Koluszek. To tutaj znajdował się niegdyś dwór, który był centrum administracyjnym majątku Koluszki. Osada Koluszki falami, które zależały od tego, czy dziedzic Koluszek zgodził się sprzedać działki ze swojej posiadłości. Najstarsze Koluszki istnieją do dziś i zapraszają na wypoczynek nad Mrogą.
  

 


Osiedle kolejarskie - perełka koluszkowskiej architektury
Stare osiedle kolejarskie to jedna z najstarszych pamiątek koluszkowskiej architektury. Niegdyś praca kolejarza wiązała się z prestiżem i dobrymi zarobkami, nic więc dziwnego, że do pracy w Koluszkach ściągali ludzie nawet z dalekich stron Polski. Dla pracowników kolejowych zbudowano pod koniec XIX wieku osiedle domów familijnych, które pozostaje zamieszkane do dnia dzisiejszego. 
  Muzeum w Gałkowie Dużym
Gałkowskie muzeum to jedyna instytucja tego typu w na terenie gminy Koluszki. Powstało z inicjatywy lokalnych działaczy społecznych w 2003 roku i przez cały czas zbiera i wystawia pamiątki związane z bogatą lokalną historią a należy pamiętać, że Gałków to jedna z najstarszych miejscowości w naszej okolicy.
  


Pomnik autorstwa Władysława Strzemińskiego

W Koluszkach mieszkał i pracował znany artysta plastyk i teoretyk sztuki - Władysław Strzemiński. Słynny twórca zostawił po sobie pomnik "Ku czci odzyskania niepodległości Polski", który został zniszczony przez niemieckich hitlerowców podczas II Wojny Światowej. U schyłku XX wieku dzieło Strzemińskiego odtworzono i od tamtego czasu pod pomnikiem Orła Białego odbywają się manifestacje patriotyczne i obchody świąt państwowych.  Koluszkowski cmentarz
Lokalny cmentarz od około 100 lat służy jako miejsce pochówku. Niektóre z najstarszych nagrobków przedstawiają dużą wartość artystyczną i są piękną pamiątką dawnych czasów.  
Na koluszkowskiej nekropolii spoczywają m.in. żołnierze, którzy polegli podczas II Wojny Światowej.
Odlewnia - widać ją z bardzo daleka

Koluszkowska odlewnia to jedyny duży obiekt przemysłowy w sporej okolicy. Zbudowana przez przez firmę zza oceanu, zatrudniała niegdyś ponad 1000 pracowników. Mimo, iż zakład dni świetności ma już za sobą, to nadal stanowi ciekawy obiekt industrialny a komin sąsiadującej kotłowni jest najwyższą budowlą w mieście, którą widać nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów.