Dziewiętnastowieczna polska wie¶ i prowincja w malarstwie.