Fotografie z czasu walk pod Łodzi± jesieni± i zim± 1914