Koleje polskie na ilustracjach do starych gazet i czasopism.