Fotografie przedstawiaj±ce życie codzienne Koluszek w okresie dwudziestolecia międzywojennego.