Uczniowie na boisku obok koluszkowskiego gimnazjum.