Postój powozów przy stacji kolejowej w Koluszkach.