Panorama wsi Wypalenisko, która znajdowała się po wschodniej stronie torów.