Panorama wschodniej strony osady. Na pierwszym planie widać Aleję Główn± (obecnie znajduje się tam park). Dalej leżały wsie: Kowalszczyzna, Katarzynów Nowi i Wypalenisko.