Relacja z konferencji historycznej na temat I Wojny ¦wiatowej na Ziemi Łódzkiej – "Od Ziemi obiecanej do ziemi odzyskanej", któr± zorganizowano na Uniwersytecie Łódzkim.