Pami±tka Powstania Styczniowego w Gałkowie Dużym .