Z wizyt± w Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym. (Wiosna 2011)