Historyk Grzegorz Koszewski opowiada o swojej pracy magisterskiej na temat realiów II Wojny ¦wiatowej.