Tak prezentuje się carski poci±g, znajduj±cy się w zbiorach kolejowego muzeum w Helsinkach