Pocztówka wysłana w 1912 roku z rosyjsk± piecz±tk± pocztow± dworca w Koluszkach ("Wagzał Kaljuszki).