Generał Litzmann podczas przełamania frontu pod Gałkowem 1914 r.