Koluszki na mapie umieszczonej w przewodniku "Pologne", wydanym w 1937 r. przez Ligę Popierania Turystyki.