"Mapa pocztowa i podróżna Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Poznańskiego" autorstwa Wilhelma Sandera z
1817