" Karta dawnéj Polski z przyległémi okolicami krajów s±siednich według nowszych materyałów na 1:300000", Paryż 1859.