Pocztówka z 1910 roku z rosyjsk± piecz±tk± pocztow±  "Koluszki - ŁódĽ".