Pocztówka wysłana w 1909 roku z rosyjsk± piecz±tk± pocztow± "ŁódĽ- Koluszki".