Pocztówka wysłana w 1915 roku (podczas niemieckiej okupacji) z piecz±tk± pocztow± z Koluszek i dworcow± "Bahnhof Koljuschki" .