Koluszki na mapie województwa łódzkiego z okresu dwudziestolecia międzywojennego