Koluszki na mapie Królestwa Polskiego pochodz±cej z atlasu Haardta, wydanego w Wiedniu około 1900 roku.