Koluszki na mapie Województwa Mazowieckiego z 1826 roku.