W dn. 21-go maja rb. obchodzono 300lecie parafji w Gałkówku, uroczysto¶ć powyższ± zaszczycił sw± obecno¶ci± Jego Eks. Ks. Bisk. Tomczak w asy¶cie duchowieństwa. Mszę ¶więt± od¶piewało T-wo ¦piew. "Harfa" z ko¶cioła M. B. Zw. w Łodzi.

„ŁódĽ w ilustracji”: dodatek niedzielny do "Kurjera Łódzkiego, ŁódĽ, 31.05.1936