Widok na ulicę 3 Maja, linię kolejow± oraz wschodni± czę¶ć osady.