Czasy staropolskie:
Legenda "Panny Koluszkowskie"
Gdzie były pierwsze Koluszki ?
Koluszki – skąd ta nazwa?
Koluszkowscy z Koluszek
Przynależność administracyjna oraz kulturowa okolicznych miejscowości
Na ważnym szlaku komunikacyjnym
Wojny XVII i XVIII wieku

Okres zaborów:
Pod pruskim zaborem
Osadnictwo niemieckie
Podkoluszkowska Atlantyda, czyli legenda "zatopionego miasta"
Jak powstała Kolej Warszawsko-Wiedeńska
Udział kolejarzy w Powstaniu Styczniowym
W guberni piotrkowskiej
Carskie polowania z przesiadką w Koluszkach
Stacja i wieś Koluszki w XIX wieku
Akcja bojowa PPS na stacji kolejowej w Rogowie w 1906 r.
Utworzenie parafii w Koluszkach
Kurorty wypoczynkowe pod Koluszkami

Początek XX wielu:
Kolejowe niedogodności
Roczne zwyczaje ludowe
Z jakich części składa się lokomotywa? 

II Wojna Światowa
Stacja w Koluszkach podczas Powstania Warszawskiego
Relacja wojenna Mariana Kanieckiego – żołnierza września 1939 i ruchu oporu

Czasy Polski Ludowej:
Powołanie Rady Narodowej miasta Koluszki i pierwsze starania o uznanie praw miejskich
Nadanie Koluszkom praw miejskich i zmiany administracyjne w czasach PRL
Elektryfikacja kolei w Koluszkach
Herb miasta Koluszki
Życie i rozwój Koluszek po uzyskaniu praw miejskich
Utworzenie odlewni żeliwa
Pierwszy dzwonek
Jak czarna wołga grasowała po ulicach

Po 1989 roku:
Film „Bal na dworcu w Koluszkach”
Koluszki w okresie transformacji gospodarczej
Lokalne czasopisma
Z trasy pielgrzymki do Częstochowy (2006)

Sylwetki ludzi związanych z Koluszkami i okolicznymi miejscowościami:
Andrzej Frycz-Modrzewski – ojciec polskiego republikanizmu
Jan Chryzostom Pasek – pamiętnikarz z Węgrzynowic
Generał Jan hr. Krukowiecki
Władysław Strzemiński – twórca UNIZMU
Wspomnienie o ppor. Henryku Jastalskim
Jan Morawiec "Remisz" – legenda polskiego podziemia
Piotr Bogdan Filipowicz – arcybiskup Kościoła Starokatolickiego w RP
Leszek Piasecki ps. "Piast" (1919 – 2013)

Rozmówki koluszkowskie:
"Cyrulik koluszkowski" –  rozmowa z koluszkowskim mistrzem fryzjerskim Józefem Banasiakiem (2006)

Koluszkowskie ciekawostki:
O rybach koluszkach