Elektryfikacja kolei w Koluszkach

Ważnym elementem postępu technicznego lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. była elektryfikacja transportu kolejowego. W dniu 10 września 1954 r. o godzinie 12.55 ruszył z koluszkowskiej stacji pierwszy pociąg na zelektryfikowanej linii Warszawa – Koluszki – Łódź Fabryczna. Zgodnie z założeniami budowniczych, unowocześnioną linię oddano do eksploatacji jeszcze przed Dniem Kolejarza. Czas przejazdu zmodernizowaną trasą z Warszawy do Łodzi, trwał według ówczesnego rozkładu 140 minut, czyli o pół godziny krócej niż pociągiem pospiesznym ciągnionym przez parowóz, a o godzinę krócej niż parowym pociągiem osobowym. Regularna komunikacja elektryczna została wprowadzona na trasie z Warszawy do Łodzi Fabrycznej już 3 października 1954 roku. A w następnym roku, Polskie Koleje Państwowe połączyły trakcją elektryczną Koluszki z Częstochową. Natomiast rozpoczęcie obsługi zelektryfikowanej w całości magistrali Warszawa – Koluszki – Częstochowa – Katowice – Gliwice, miało miejsce w 1957 r. Od tego czasu, parowozy stawały się w Koluszkach coraz rzadszym widokiem. W 1957 roku, polska kolej zamówiła ostatni parowóz z zakładów Fablok w Chrzanowie. Jednak lokomotywy opalane węglem nie znikły od razy z koluszkowskiego krajobrazu, trasę Koluszki – Tomaszów Mazowiecki zelektryfikowano dopiero w 1972 roku. A parowóz ciągnący piętrowe wagony kursował na trasie z Koluszek do Skarżyska-Kamiennej jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku.

W erze elektryfikacji kolei powrócił pomysł budowy połączenia torowego Koluszek z sąsiednimi Brzezinami. Koszt budowy bocznicy kolejowej osobowo-towarowej Koluszki-Brzeziny szacowano na około 20 mln. zł. Jednak realizacja tej idei znów zakończyła się niepowodzeniem, mimo iż w latach 1953 - 1962 władze powiatu brzezińskiego zebrały około 600 tys. zł. A mieszkańcy Brzezin, zgodnie z lokalnym porzekadłem, znów mogli się poczuć mieszkańcami „najszczęśliwszego miasta w Polsce gdzie jeszcze nikogo pociąg nie przejechał”.

Marcin Janowski


Zaproszenie na otwarcie zelektryfikowanej linii kolejowej na stacji Łódź Fabryczna.