Z jakich części składa się lokomotywa 

   Parowóz (lokomotywa) posiada następujące główne części: kocioł, maszyna parowa i podwozie. Kocioł leżący, w kształcie walca z żelaza zlewnego. W tylnej części skrzynia paleniskowa, z której wychodzą płomieniówki, kończące się w dymnicy. Przez dymnicę odchodzi para z cylindrów przy pomocy dyszy, wytwarzając ciąg. Na dymnicę nasadzony jest krótki komin, zaopatrzony w iskrochron. Uzbrojenie kotła: manometr, wodowskaz, kurki pobiercze, zawory bezpieczeństwa, urządzenia do zasilania kotła wodą z tendra, gwizdawka parowa, piasecznica i in. Dla ochrony przed utratą ciepła kocioł otoczony jest płaszczem szczelnym. Maszyna parowa, ogólnie tłokowa, choć ostatnio zastosowano i p. turbinowe. Cylinder żeliwny, tłok stalowy, uszczelnienie przy pomocy pierścieni żelaznych. Cylindry umieszcza się poziomo, równolegle do osi p. Rozrząd pary uskutecznia się przy pomocy stawidła kulisowego, uruchomianego przez maszynistę nastawnicą. Podwozie p. stanowi silna rama żelazna wraz z zestawami kół. Rama ta opiera się za pośrednictwem resorów na maźnicach, w które wchodzą osie zestawów kół.


Bibliografia:
Ilustrowana encyklopedia, T. IV, Red. Stanisław Lam, Warszawa 1928 r.