Relacja wojenna Mariana Kanieckiego – żołnierza wrze¶nia 1939 i ruchu oporu.