Władysław Strzemiński – twórca UNIZMU.

   Artysta plastyk - Władysław Strzemiński kojarzy się większości mieszkańców Koluszek zazwyczaj z tutejszą biblioteką publiczną, której jest patronem oraz nazwą ulicy, w okolicy, której zamieszkiwał. Jest także autorem pomnika „Orła Białego”, odsłoniętego w 1928 roku na pamiątkę 10 rocznicy odzyskania niepodległości. Obecnie zrekonstruowana kopia pomnika stoi przy ul. 3 maja.


Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro z uczennicami Szkoły Przemysłowo - Handlowej w Koluszkach
 na werandzie domu przy ulicy Słowackiego 3

Zrekonstruowany pomnik autorstwa W. Strzemińskiego.

   Był on jednym z największych europejskich teoretyków sztuki. Urodził się 21 listopada 1893 roku w Mińsku (obecnie Białoruś). W roku 1917 ukończył Wojskową Szkołę Inżynierii Lądowej. Jako 21 latek, brał udział w I wojnie światowej gdzie stracił rękę i nogę oraz widzenie w jednym oku. Po zakończeniu wojny włączył się w nurt rosyjskiej awangardy artystycznej. W tym okresie związał się z artystką Katarzyną Kobro, którą poznał w szpitalu, gdzie jako siostra miłosierdzia pomagała rannym żołnierzom. W 1922 roku, w obawie przed rosnącym terrorem sowieckim, uciekł z żoną do Polski. W szybkim czasie włączyli się w rodzący się nurt polskiej sztuki awangardowej. W latach 1928 – 1931 Strzemińscy zamieszkiwali w Żakowicach a następnie w Koluszkach, gdzie Władysław prowadził zajęcia z rysunku w Gimnazjum Koedukacyjnym i Gimnazjum Przemysłowo – Handlowym. Pod koniec lat dwudziestych osiedli w Łodzi, gdzie Strzemiński ogłosił własną teorię sztuki pod nazwą – Unizm. 

   Lata trzydzieste były okresem żywej działalności Strzemińskiego w Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1932 został odznaczony Nagrodą Miasta Łodzi. Wydawał z żoną czasopismo „a.r.” (artyści rewolucyjni – awangarda rzeczywista), propagujące ich program i poglądy na sztukę. Należeli do grup artystycznych „Blok” a następnie „Preasens”. Okres okupacji spędzili w Łodzi. W latach 1945 – 1950, Władysław Strzemiński był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Został z niej usunięty za nierespektowanie norm doktryny socrealizmu. 
   Zmarł w Łodzi, w trudnych warunkach bytowych, 26 grudnia 1952 roku. W 1987 roku imieniem Strzemińskiego nazwano Państwową Wyższą Szkołę Plastyczną w Łodzi – obecnie znaną jako Akademia Sztuki w Łodzi.
Warto zobaczyć:
„Niebieskie kwiaty” – film dokumentalny o miłości Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego
„Powidoki” – spektakl o życiu Władysława Strzemińskiego
"Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki" – relacja z wystawy twórczości W. Strzemińskiego