Koluszki – skąd ta nazwa?

   W lokalnej legendzie istnieje postać o imieniu  Koluch. Imię to spotyka się w różnym brzmieniu. „Raz mówi legenda, iż zwał się ów bajeczny mąż Koluchem, to znów nazywa go Goluchem lub Goluszkiem. Od imienia tej legendarnej postaci wywodzić się miały dzisiejsze Koluszki.”

   Analizując postać językową zapisanej łaciną nazwy „Coluszcovice”, Cezary Jabłoński przypomina, iż nazwy patronimiczne derywowane sufiksem –„ice” mogły być tworzone jeszcze w XIV wieku. Nazwy patronimiczne, pochodziły najczęściej od imienia ojca rodu, pierwszego właściciela lub założyciela miejscowości. Są to formy bardzo popularne w całej Polsce, przykład mogą tu stanowić: Michałowice, Sulęcice, Biskupice.

   Jak czytamy w książce Nazwy miast Polski: „Nazwa Koluszkowice pochodzi od nazwy osobowej [imienia lub przezwiska – przyp. red.] Koluszko lub Koluszek. Źródła historyczne poświadczają istnienie takich nazw osobowych.”
   
   Nazwę „Koluszkowice” spotykamy często w XV w. Z czasem przechodzi ona w  postać „Koluszki”, zapisaną w 1404 r. jako „Koluski”.
Forma „Koluszki” została utworzona na wzór tzw. rodowych nazw miejscowych, określających miejsce zamieszkania ludzi należących do jednej rodziny, tworzonych w formie liczby mnogiej od imienia lub nazwiska protoplasty (np. w języku staropolskim potomkowie Władysława to Władysławice). Jak czytamy wSłowniku etymologicznym nazw geograficznych Polski”, nazwa Koluszki pochodzi od imienia Koluszek, to od Mikołaj.Bibliografia:
S. Rachalewski Baśń i legenda Łodzi, Księgarnia S.Seipelt, Łódź 1935 r.
C. Jabłoński, Z problemów urbanizacji Koluszek, Rocznik Łódzki, Tom XXXIII, 1983 r.
A. Dąbrowska, Język polski, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2005,  s. 264
K. Rymut
Nazwy miast Polski, Wyd. Ossolineum, 1987, s. 111
M. Malec Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, PWN, 2002 r.