Koluszkowscy z Koluszek

   Warto wspomnieć, iż od Koluszek zaczerpnęła swe nazwisko miejscowa rodzina szlachecka – Koluszkowskich z Koluszek. Pieczętowali się oni herbem Junosza, przedstawiającym baranka z gwiazdą w tle.

   Wzmiankę o tym rodzie odnajdujemy w „Herbarzu polskim” z 1907 r.: „Koluszkowscy h. Junosza z Koluszek, w powiecie brzezińskim. Mikołaj z Koluszek, w Brzezinach 1399 r. Jan Babicz 1404 r., a Mikołaj Babicz i Andrzej 1405 r., wszyscy trzej z Koluszek [...]. Andrzejm Mikołaj, Piotr i Jan, dziedzice Koluszek, świadczą 1440 roku w sprawie o zabicie wikarego z Brzezin [...]. Jadwiga, córka Wojciecha Lubaszki, Jadwiga, wdowa po Janie Glińskim, Andrzej, syn Adama Kity i Anna Koluszkowscy, dziedziczą na Koluszkach 1576 r., Stanisław Koluszkowski, na Bielinie-Bocianie, w ziemi rawskiej, a Wojciech na Gostynkach 1579 r. [...].  


O Koluszkowskich wspomina książka Wiktora Wittyga "Nieznana szlachta polska i jej herby" z 1908 r.

   Stanisław Koluszkowski zostawszy 1590 r. scholastykiem poznańskim, udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie. Świadkowie zeznali, że ojciec jego Stanisław, z ziemi łęczyckiej, h. Junoszyc, był urodzony z Barbary Rawiczówny Domaniewskiej, a matka jego Anna Odrowążówna Kietlińska, była urodzona z Polixeny Spinkówny, h. Prus [...]. Jan zeznał 1646 r. zapis dożywocia z żoną, Agnieszką z Kłopockich. Stanisław, żonaty 1686 r. z Maryanną Karczewską. Witkowski zeznał 1690 r. oblig na rzecz Łukasza, Andrzeja i Ewy, dzieci Stefana i Katarzyny z Witkowskich.”

   Jako ciekawostkę można podać, iż według strony internetowej moikrewni.pl, w naszym kraju mieszka 29 osób noszących nazwisko Koluszkowski lub Koluszkowska.


W maju 2013 r. w Polsce mieszkało 29 Koluszkowskich.Bibliografia:
W. Wittyg, Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908 r.
A. Bonecki, Herbarz polski, Warszawa 1907 r. , s. 328