Utworzenie parafii w Koluszkach

24 kwietnia 1895 roku, ksiądz arcybiskup Wincenty Chościak-Popiel zatwierdził budowę kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Koluszkach. Inicjatorami budowy byli: Teofil Leśniewski (zawiadowca stacji Koluszki), Józef Jabłoński (dozorca Kolei Łódzkiej), Wacław Bobrowski (dozorca Kolei Wiedeńskiej), Marian Wąsowski (starszy pomocnik zawiadowcy Kolei Łódzkiej) oraz mieszkańcy – Ludwik Mikołajewski i pan Koliński.

Już w roku 1896 odbyły się w koluszkowskiej kaplicy pierwsze nabożeństwa celebrowane przez księży dojeżdżających z Łodzi i Brzezin. W 1898 roku na polecenie Arcybiskupa zamieszkał w Koluszkach na stałe ksiądz wikariusz Eustachiusz Krocim z Brzezin. Natomiast 13 lutego 1900 roku kapelanem został ksiądz Ignacy Dąbrowski. W październiku 1904 roku z części terenów sąsiadujących parafii: Brzeziny, Łaznów, Jeżów, Budziszewice, wyodrębniono nową parafię w Koluszkach. Jednocześnie kaplicę Najświętszej Marii Panny podniesiono do rangi kościoła parafialnego. Proboszczem powstałej parafii został ksiądz Ignacy Dąbrowski, którego uczczono wmurowując w kościelnym przedsionku pamiątkową tablicę z popiersiem. Etat koluszkowskiego proboszcza utworzono z etatu wikariusza brzezińskiego oraz z procentów z kapitału złożonego przez miejscową ludność w Banku Państwa w Piotrkowie. W 1913 roku rozbudowano koluszkowski kościół o dwie nawy i dwie kaplice. Dalsze prace nad rozbudową świątyni przerwał wybuch I wojny światowej. Prace budowlane wznowiono po zakończeniu działań wojennych w 1921 roku. Po śmierci księdza Dąbrowskego probostwo na 4 lata objął ks. kanonik Gajewicz, kolejny proboszcz Rubaszkiewicz dokończył budowę zabudowań parafialnych. Jego następca ks. kanonik Zygmunt Wertyński ostatecznie wykończył wnętrza  domu parafialnego oraz wyremontował budynki gospodarcze.

W skład budynków parafialnych wchodziły: murowana plebania, ogród, budynek gospodarczy, kurnik, stajnia i chlew. W domu parafialnym mieściły się sale zebrań ze scenami, działały tam ogniska młodzieżowe.Bibliografia:
Inwentarz Kościelny, 31.03 1938 r.
Powstanie kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, „VIA”, 21.10.1993r.