Piotr Bogdan Filipowicz – arcybiskup Kościoła Starokatolickiego w RP

   Mało kto słyszał o tym, że z Koluszek pochodził arcybiskup. Nie był jednak to duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego, lecz Kościoła Starokatolickiego w RP. Oto kilka informacji o tej postaci:

   Piotr Bogdan Filipowicz (1933-1995) święcenia kapłańskie przyjął w roku 1955 roku, już trzy lata później otrzymał w katedrze starokatolickiej w Łodzi sakrę biskupią z rąk bp. Adama Jurgielewicza. Powołał do życia trzy diecezje: Pomorską, Śląsko-Dąbrowską i Warszawską. W latach 1965-1989 musiał działać w podziemiu, gdyż Kościół utracił legalizację prawną, w tym okresie był wielokrotnie aresztowany i szykanowany. W 1993 roku nie został wybrany ponownie na zwierzchnika Kościoła. Zmarł w 1995 roku w rodzinnych Koluszkach. Jest głównym konsekratorem obecnego Zwierzchnika Kościoła, bp. Marka Kordzika.Kościół Starokatolicki w RP jest kontynuacją misji Polskiego Kościoła Starokatolickiego, która powstała w 1933 roku w wyniku rozłamu w polskiej diecezji misyjnej Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego.