Herb miasta Koluszki  

   Pierwsze herby miast zaczęły powstawać w drugiej połowie XIII wieku. Nie posiadały one zwykle tarcz herbowych, natomiast używano ich jedynie na pieczęciach miejskich. Na początku przedstawiano w nich patronów parafii i miast, z czasem ukazywano także mury miejskie, nawet jeśli miasto takowych nie posiadało. Mury i wierze możemy zaobserwować w godłach: Brzezin, Rawy Mazowieckiej czy Radomska. Czasami w herbie miejskim ukazywał się biały orzeł (nie zawsze w koronie) co było nawiązaniem do faktu, iż ziemia ta była własnością królewską. Przykład ten można odnaleźć w herbie Tuszyna. W herbach Skierniewic i Pabianic znalazły się symbole instytucji kościelnych, w przypadku pierwszego z miast – Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego, w przypadku drugiego miasta – Kapituły Krakowskiej. W okresie przedrozbiorowym pospolite było nadawanie miastom symboli związanych z prawdziwymi bądź domniemanymi ich założycielami, jak ma to miejsce w przypadku Tomaszowa Mazowieckiego, Białej Rawskiej czy Opoczna. W innych przypadkach na tarczy herbowej umieszczano charakterystyczne dla danego miejsca budowle architektoniczne takie jak: wieże klasztorów czy ratusze.

Herb Koluszek

   Symbole Łodzi czy Poddębic są natomiast „herbami mówiącymi” to znaczy przedstawiają łódź oraz dąb. Godło Koluszek można uplasować w kolejnej grupie herbów, zwanej „przemysłowymi”. Jest ono chyba najbardziej socrealistyczne w całym regionie. Nawiązuje do kolei, przedstawia bowiem uskrzydlone koło, symbolem rolnictwa jest kłos a oświaty - gęsie pióro. Herb ten powstał w wyniku konkursu, zorganizowanego na szybkie zapotrzebowanie władz i nie spełnia niestety nawet podstawowych kanonów sztuki heraldycznej, których jego autor nie posiadał gdyż był – gimnazjalistą. 

   Z części ziem zabranych Polsce w wyniku II i III rozbioru, Królestwo Pruskie stworzyło swą nową prowincję nazwaną Prusami Południowymi (Sudpreussen). W skład tego obszaru administracyjnego weszła Wielkopolska i część Mazowsza.

W regionie łódzkim podobny „przemysłowy” charakter ma także godło Ozorkowa gdzie, na początku XIX w. obok historycznego Odrowąża umieszczono tkackie czółenko. Żaden z herbów nie jest jednak tak przypadkowy oderwany od realiów.

Trudno powiedzieć dlaczego Koluszki nadal posiadają socrealistyczny herb nawiązujący wyglądem do poprzedniej epoki, która z estetyką była raczej na bakier. W latach 90 XX wieku, został on jedynie trochę „uładzony”. Błękitne tło zamieniono na purpurę a kolejowe koło znalazło się w głębi. Nie zasięgnięto natomiast do symboliki rodowej rodzin, dzięki którym powstały małe osady a z tych z czasem ukształtowało się miasto.