Lokalne czasopisma

   Likwidacja urzędowej cenzury i postępujące przemiany społeczno-polityczne znalazły oddźwięk w powstawaniu czasopism lokalnych. Pierwszym koluszkowskim tytułem był tygodnik „7dni” wydawany przez przedsiębiorstwo prywatne z Tomaszowa Mazowieckiego przy współpracy ówczesnego Urzędu Miasta i Gminy w Koluszkach oraz grupy zapaleńców. Pierwsze pismo zamknięto po ukazaniu się kilkunastu numerów. Na lokalnym rynku lat dziewięćdziesiątych pojawiły się także takie tytuły jak: tygodnik „VIA”, dwutygodnik „Klin”, miesięcznik parafialny „Nasze Miasto”, tygodnik samorządowy „Tydzień w Koluszkach” i dwutygodnik „Obserwator”. Większość wspomnianych czasopism zamknięto lub zaczęły wychodzić nieregularnie, ostał się tylko "Tydzień w Koluszkach", wydawany przez Urząd Miejski za pieniądze pochodzące z gminnego budżetu.
   W późniejszym czasie dużą część lokalnego rynku prasowego opanował, wydawany przez kapitał niemiecki, „Express Ilustrowany” z sobotnio-niedzielnym powiatowym dodatkiem „Bliżej Ciebie”.