Pami±tkowy żeton z zawieszk±  Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.