Bilet na przejazd z Warszawy do Wiednia przez Koluszki z 1935 r.