Stacja Koluszki bez zawiadowcy.

   Po długiej chorobie sercowej zmarł ¶. p. Paweł Safranienko zawiadowca st. Koluszki.
Zmarły służył lat 32 na drodze żel. Warszawsko-Wiedeńskiej.

„Echo”, ŁódĽ, 16.10.1929