Z Koluszek.

   Wczoraj wyjeżdżał z Koluszek do Łodzi na stałe miejsce dozorca drogowy, pan Józef Jabłoński, który objął takąż posadę na odstępie łódzkim po p. Owsianym. Służba niższa kolei fabryczno-łódzkiej odstępu koluszkowskiego, chcąc wyrazić p. Jabłońskiemu wdzięczność za 17-letnie <ludzkie> obchodzenie się z nią, zakupiła w kościele koluszkowskim nabożeństwo, na intencyę b. swego zwierzchnika. Po skończonem nabożeństwie, ks. Dąbrowski przemówił ze stopni ołtarza do p. Jabłońskiego, dziękując mu w imieniu dróżników i robotników za jego ojcowską opiekę oraz za niezmordowaną pracę przy budowie kościoła koluszkowskiego, jako członkowi komitetu budowy tej świątyni. Oprócz tego wszyscy pracownicy kolei fabryczno-łódzkiej i warszawsko-wiedeńskiej na stacyi Koluszki odjeżdżającego p. Jabłońskiego żegnali serdecznie.

„Rozwój”, Łódź, 23.05.1906