O szkołę w Koluszkach.

  
Dowiadujemy się, że pomiędzy zarz±dami drogi Fabryczno-łódzkiej, Warszawsko-wiedeńskiej i Nadwi¶lańskiej s± nawi±zane pertraktacye, w kwestyi budowy i utrzymywania wspólnym kosztem na stayi Koluszki szkoły, w którejby się mogły bezpłatnie kształcić dzieci pracowników tych dróg. Kwestya ta stoi na dobrej drodze i w niedalekiej przyszło¶ci ma być urzeczywistnion±.

„Rozwój”, ŁódĽ, 25.02.1905