Uroczystości narodowe w Koluszkach.

   11.4. – Stronnictwo Narodowe w Koluszkach obchodziło w ub. niedzielę uroczystość poświęcenia lokalu. Na uroczystość tę przyjechali także przedstawiciele poszczególnych kół z całego powiatu brzezińskiego w liczbie przeszło 500 osób. Na nabożeństwo stawili się przybyli delegaci i członkowie koła Koluszki pojedynczo, ponieważ starosta brzeziński odmówił zezwolenia na pochód. 
   Po nabożeństwie ks. kanonik Zygmunt Werdyński dokonał poświęcenia lokalu organizacyjnego przy ul. Brzezińskiej 4, składając Stronnictwu Narodowemu życzenia jak najpomyślniejszego rozwoju. 
   Do zgromadzonych przemówił kolejno prezes koła Jan Sikorski, prezes powiatowy Adam Sulikowski, referent organizacyjny Roman Kotasiński oraz mgr Jan Wyganowski z Łodzi.

„Orędownik”: wydanie łódzkie, Poznań, 13.04.1938