Otwarcie ruchu pociągów elektrycznych na linii Warszawa – Łódź.


   2 bm. o godz. 10.55 z Warszawy do Łodzi odjechał pierwszy, biegnący według rozkładu, pociąg elektryczny. Otworzył on normalny ruch pociągów elektrycznych na trasie łączącej stolicę z wielkim ośrodkiem przemysłowym – Łodzią.

   W ten sposób zwieńczony został wieloletni wysiłek pracowników kolejnictwa – centralnego zarządu elektryfikacji kolei, przedsiębiorstwa kolejowych robót elektryfikacyjnych, biura projektów elektryfikacji kolei, PPRK 13 i innych budujących dotychczas największą w kraju linię elektryczną Warszawa – Stalinogród z odgałęzieniem Koluszki – Łódź.

   Wzdłuż całej trasy tłumy ludzi – młodzieży szkolnej, mieszkańców miast i osiedli, pracowników kolejnictwa witały pociąg kwiatami.

   W Łodzi dyrektor centralnego zarządu elektryfikacji kolei – Kwieciński złożył ministrowi Kolei Strzeleckiemu meldunek o gotowości odcinka Koluszki – Łódź do podjęcia normalnego ruchu pociągów elektrycznych. Minister Kolei w imieniu partii i rządu podziękował wykonawcom tej wielkiej inwestycji za ich ofiarny trud oraz przekazał linię elektryczną łączącą Warszawę z Łodzią do eksploatacji.

   Od 3 bm. – daty wprowadzenia jesiennego rozkładu jazdy PKP – obok pociągów parowych na trasie Warszawa – Łódź kursować będzie 9 par pociągów elektrycznych na dobę. Przejazd pociągiem elektrycznym z Warszawy do Łodzi trwa o 55 minut krócej niż pociągiem osobowym i około 20 minut krócej niż pociągiem pospiesznym.


„Dziennik Polski”, Kraków, 3-4.10.1954