Pożar w Katarzynowie.

   Nocy wczorajszej we wsi Katarzynów pod Koluszkami zapaliła się obora, należ±ca do Jana Grzybowskiego. Ogień, niepostrzeżony na razie przez nikogo, przerzucił się na s±siednie zabudowania, wskutek czego spłonęły dom mieszkalny, obora i drobniejsze zabudowania gospodarcze. Przyczyna pożaru niewiadoma, straty wynosz± do 2.000 rb.

„Rozwój”, ŁódĽ, 31.05.1905