Katastrofa kolejowa pod Koluszkami.
Dwugodzinna Przerwa w ruchu kolejowym z Krakowem.

   W dniu wczorajszym ruch kolejowy między Warszaw± a Krakowem uległ przerwie
   Pasażerowie poci±gów osobowych musieli przesiadać. Przyczyn± tej przerwy komunikacyjnej była katastrofa, jaka wydarzyła się u wjazdu na stację Koluszki od strony Rokicin.
   Dwa wagony t. zw. „amerykanki” spiętrzyły się i zatarasowały zupełnie wjazd. Wypadku z ludĽmi nie było.

„Echo”, ŁódĽ, 01.12.1928