Rozszerzenie ruchu kolejowego w Królestwie.

   W Królestwie Polskiem, prócz podanych już linii kolejowych, otwart± została obecnie dla ruchu osobowego także linia ŁódĽ (dworzec warszawski) – Koluszki – Piotrków. Osobom cywilnym wydaje się bilety tylko za okazaniem przepisanej legitymacyi. Opłata wynosi od osoby 8 fen. za kilometr, najmniej jednak 50 fen. dzieci do 4 lat w towarzystwie dorosłych maj± woln± podróż. Bagaży przyjmuje się najwyżej 50 kilogramów na osobę. Opłata za każdy bagaż wynosi 2 mk. bez względu na odległo¶ć. Bliższych szczegółów dowiedzieć się można z plakatów lub w miejscach sprzedaży biletów.

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”, Kraków, 9.04.1915 r.