Pierwszy pociąg elektryczny z Warszawy do Łodzi.

   10 bm. Na dwa dni przed Dniem Kolejarza został zakończony nowy etap budowy linii kolei elektrycznej Warszawa – Stalinogród, na trasie Koluszki – Łódź. W dniu tym po raz pierwszy w historii polskiego kolejnictwa z Warszawy do Łodzi przejechał pociąg elektryczny prowadzony przez starszego maszynistę Stanisława Łapińskiego. Był to pociąg próbny. – Normalna komunikacja na trasie Warszawa – Łódź trakcją elektryczną wprowadzona ma być od dnia 3 października br. tj. z chwilą zmiany letniego rozkładu jazdy na zimowy.


„Dziennik Polski”, Kraków, 11.09.1954